معادن افغانستان | فراتاب
آخرین اخبار

معادن افغانستان

RSS
زهرا سعیدی
روسیه از یکسو نگران رشد رادیکالیسم و تروریسم در افغانستان و تسری آن به روسیه است و از سوی دیگر بدنبال سرمایه گذاری زیربنایی برای بهره مندی از معادن غنی این کشور است
ویدیو
کیوسک
کتاب