بانکرینگ،بندر فوجیره، شرکت نفت،تنگه هرمز،خلیج فارس | فراتاب
آخرین اخبار

بانکرینگ،بندر فوجیره، شرکت نفت،تنگه هرمز،خلیج فارس

RSS
در شرایط پسابرجام
«خلیج‌فارس، تنگه هرمز و بانکرینگ» حکایت بازار میلیاردی است که به‌راحتی در رقابت با فجیره امارات از دست می‌رود تا سرنوشت خدمات بندری به‌ویژه فروش سوخت در پسابرجام همچنان مبهم باشد
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب