پرورش دهنده تروریست | فراتاب
آخرین اخبار

پرورش دهنده تروریست

RSS
نیویورک تایمز گزارش داد:
نیویورک تایمزبا اشاره به اینکه شماری از جوانان کوزوویی و دیگر کشورها دراثر پول ها و تعلیمات وهابی دولت سعودی درصفوف گروه تروریستی داعش درسوریه می جنگند، نوشت:وقت آن است که جهان با عربستان که پرورش دهنده تروریسم درکشورهای آرام وصلح طلب جهان است،قاطعانه بن
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب