قانون اساسی اقلیم دموکراتیک فدرال شمال سوریه | فراتاب
آخرین اخبار

قانون اساسی اقلیم دموکراتیک فدرال شمال سوریه

RSS
بررسی قوانین فدرالی اعلام شده در شمال سوریه
پس از سه ماه قانون اساسی اقلیم دموکراتیک فدرال شمال سوریه (روژآوا) که قرارداد اجتماعی نام دارد و شامل یک دیباچه، یازده فصل با ۸۵ ماده قانونی تشکیل شده است تدوین ومنتشر شد
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب