بزرگ‌ترین شاعر انگلیسی‌زبان | فراتاب
آخرین اخبار

بزرگ‌ترین شاعر انگلیسی‌زبان

RSS
بزرگ‌ترین شاعر انگلیسی‌زبان:
به گزارش ایسنا، «گاردین» نوشت: «جفری هیل» که از او به عنوان بزرگ‌ترین شاعر انگلیسی‌زبان یاد می‌شود، در سن ۸۴ سالگی از دنیا رفت.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب