گنول تول | فراتاب
آخرین اخبار

گنول تول

RSS
گنول تول تحلیل گر ترک موسسه خاورمیانه در واشنگتن:
چه میزان افزایش نارضایتی عمومی از سیاستهای ترکیه و یا برقراری مجدد رابطه با تلاویو زمینه ساز حوادث تروریستی در ترکیه است؟
ویدیو
کیوسک
کتاب