توتال فرانسه،نفت ایران،قطر ،توطئه علیه نفت ایران | فراتاب
آخرین اخبار

توتال فرانسه،نفت ایران،قطر ،توطئه علیه نفت ایران

RSS
تحلیل کارشناسان از امضا قرارداد بین قطر و توتال فرانسه:
همزمان با امضای قرارداد محرمانگی بین ایران و توتال برای توسعه یک میدان مشترک نفتی، این شرکت فرانسوی با قطر برای تخلیه نفت یک میدان مشترک با ایران قرارداد امضا کرد.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب