توتال فرانسه،نفت ایران،قطر ،توطئه علیه نفت ایران | فراتاب
آخرین اخبار

توتال فرانسه،نفت ایران،قطر ،توطئه علیه نفت ایران

RSS
تحلیل کارشناسان از امضا قرارداد بین قطر و توتال فرانسه:
همزمان با امضای قرارداد محرمانگی بین ایران و توتال برای توسعه یک میدان مشترک نفتی، این شرکت فرانسوی با قطر برای تخلیه نفت یک میدان مشترک با ایران قرارداد امضا کرد.
ویدیو
کیوسک
کتاب