گاز ترکمنستان | فراتاب
آخرین اخبار

گاز ترکمنستان

RSS
بهروز نامداری
انتقاد اصلی به کلیت جامعه ما از آن روی وارد است به این مسئله و مسائل مشابه فصلی و گذرا می نگرند و هیچگاه به دنبال برنامه ریزی برای حل موضوع نیستند
نماینده ویژه وزیر نفت:
یک مقام مسئول وزارت نفت گفت: ایران و ترکمنستان برنامه تهاتر 30میلیارد دلار گاز با کالا و خدمات فنی و مهندسی را پیش بینی کرده اند و توافقنامه میان دو کشور برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به ارزش دو میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار نهایی شده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب