هلند، ایران ،پرداخت پول اروپا به ایران | فراتاب
آخرین اخبار

هلند، ایران ،پرداخت پول اروپا به ایران

RSS
به گفته وزیر خارجه هلند
مطمئن می‌شویم که سرمایه و پول نقد مورد نیاز وارد ایران می‌شود.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب