روابط آنکارا و تلاویو | فراتاب
آخرین اخبار

روابط آنکارا و تلاویو

RSS
بلومبرگ گزارش داد:
رهبران این دو کشور در روز دوشنبه بیانیه ایی در خصوص بهبود روابط خود صادر می کنند.
ویدیو
کیوسک
کتاب