جمهوری خواهان آمریکا | فراتاب
آخرین اخبار

جمهوری خواهان آمریکا

RSS
بررسی پدیده عصب شناسی در رفتارهای سیاسی
پژوهش‌ها نشان می‌دهد محافظه‌کاران و لیبرال‌ها نه تنها متفاوت رأی می‌دهند بلکه ساختار مغز آنان نیز با هم تفاوت‌هایی دارد. امروزه تحقیقات در روانشناسی سیاسی سبب پدید‌آمدن عنوانی به نام نوروساینس سیاسی یا نوروپلیتیک (Neuropoltics)‌ شده‌است. هدف از نوروپلیتیک
ویدیو
کیوسک
کتاب