جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا | فراتاب
آخرین اخبار

جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا

RSS
سیدنادر نوربخش
راست افراطی بیش از هر چیز محصول بی‌اعتمادی فزاینده و رشد نارضایتی به جریانات حاکم در اروپا است، این جریان به دنبال مشروعیت زدایی سیاسی و اخلاقی از نظام سیاسی مستقر و احزاب حاکم است و نخبگان وابسته به‌نظام و خود آن را فاسد معرفی می‌کند
ویدیو
کیوسک
کتاب