خشونت ستیزی | فراتاب
آخرین اخبار

خشونت ستیزی

RSS
گفتارهایی درباب اندیشه عدم خشونت (2)
لاک بر خلاف هابز غایت اصلی جامعه ی مدنی را نه فرار از ترس و مرگ خشونت آمیز و ایجاد صلح و آرامش برای انسان ها بلکه حفظ و تامین مالکیت می داند.
ویدیو
کیوسک
کتاب