متقاضیان مسکن | فراتاب
آخرین اخبار

متقاضیان مسکن

RSS
اظهارات مدیر عامل شرکت عمران پرند درباره:
مدیر عامل شرکت عمران پرند گفت: 10 هزار متقاضی در 7 هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی ثبت نام کرده اند.
ویدیو
کیوسک
کتاب