پائولو سرگیو پینیرو، | فراتاب
آخرین اخبار

پائولو سرگیو پینیرو،

RSS
کودکان قربانیان اصلی جنگ سوریه
پائولو سرگیو پینیرو، رئیس کمیسیون مستقل تحقیقات سازمان ملل در مسئله سوریه اظهار داشت کشورهای موثر در بحران سوریه و شورای امنیت می بایست به صورت بی قیدو شرط از حل سیاسی مسئله سوریه حمایت کنند.
ویدیو
کیوسک
کتاب