یونس تراکمه | فراتاب
آخرین اخبار

یونس تراکمه

RSS
دیهیمی، چهلتن، تراکمه و آتش‌پرور دریافتی‌های خود را رو کردند!
حق‌التألیف نویسندگان و مترجمان از هشت تا بیست درصد متغیر است. البته دریافت بیست و در نادر موارد بیست و چهاردرصد حق‌التألیف در ایران اتفاق بسیار بزرگی است که شامل تمام نویسندگان نمی‌شود. چنین مبلغی را تنها نویسندگان پیشکسوت و بسیار مشهور دریافت می‌کنند.
ویدیو
کیوسک
کتاب