سوره الکافرون | فراتاب
آخرین اخبار

سوره الکافرون

RSS
قرآن به روایت داعش:
قرآن کتاب مقدس و آسمانی اسلام نیز از تعرض وحشیگری و تحریف های رادیکال گروه افراطی و تروریستی داعش مصون نمانده و داعش با این ادعا که روحانیون قرآن کریم را تحریف کرده‌اند، قصد دارد آن را از نو کتابت کرده و برخی سوره‌ها و آیاتش را حذف کند!
ویدیو
کیوسک
کتاب