مهدی تدینی | فراتاب
آخرین اخبار

مهدی تدینی

RSS
معرفی و بررسی کتاب «آشوویتس یکتا؟»:
کتاب به بزرگ‌ترین دعوای نظری آلمان در دوران پس از جنگ جهانی دوم می‌پردازد که از آن با نام «دعوای تاریخ‌نگاران» نام می‌برند.
ویدیو
کیوسک
کتاب