اندیشه عدم خشونت | فراتاب
آخرین اخبار

اندیشه عدم خشونت

RSS
گفتارهایی درباب اندیشه عدم خشونت (4)
شیخ عبدالرحمن کواکبی با انتشار رساله طبایع الاستبداد و مصارع الاستبعاد موضوع استبداد، انواع و تاثيرات آنرا در مركز تاملات خويش قرار داده­ است. از انديشه سياسي كواكبي چنین بر مي‌آيد كه مسئله اصلي جهان اسلام از نظر او استبداد و ابعاد گوناگون آن بوده­ است.
گفتارهایی درباب اندیشه عدم خشونت (3)
گاندی در مقام یکی از پایه‌گذاران معاصر اندیشه‌ی عدم خشونت، از جمله متفکران اساسی مکانیسم‌های دفاعی جامعه‌ی مدنی در برابر خشونت دولت است. از دیدگاه گاندی خشونت پرهیزی (آهیمسا) در قالب اصل کلی ‏تر مبارزه به خاطر حقیقت (ساتیاگراها) قرار می ‏گیرد.
گفتارهایی درباب اندیشه عدم خشونت (2)
لاک بر خلاف هابز غایت اصلی جامعه ی مدنی را نه فرار از ترس و مرگ خشونت آمیز و ایجاد صلح و آرامش برای انسان ها بلکه حفظ و تامین مالکیت می داند.
گفتارهایی درباب اندیشه عدم خشونت (1)
نفى خشونت نفى پيكار، جسارت و نفى الزام و تكليف نیست، بلکه مبارزه ای است برای برقرای ارتباط با آنچه دیگری نامیده می شود بجای نابودی وی. عدم خشونت درصدد نفى رقابت ميان انسانها نيست بلكه نيرويى است عارى از خشونت براى مجبور كردن ديگرى به پذيرش عدالت و آزادى.
ویدیو
کیوسک
کتاب