مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی | فراتاب
آخرین اخبار

مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی

RSS
رئیس مرکز فوریت های اجتماعی بهزیستی:
رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از هموطنان خواست تا خشونت علیه همسر را به تلفن اورژانس اجتماعی با شماره تماس 123 اطلاع دهند تا کمک های لازم برای آنان انجام شود.
ویدیو
کیوسک
کتاب