دیوان بین الملل دادگستری | فراتاب
آخرین اخبار

دیوان بین الملل دادگستری

RSS
دکتر ستار عزیزی در گفتگو با فراتاب اعلام کرد:
آرای دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل از نظر حقوقی الزام آور است و ما کمتر موردی را شاهد بودیم که آرای دیوان توسط دولت محکوم علیه اجرا نشده باشد.
ویدیو
کیوسک
کتاب