حقوق اتباع بیگانه در ایران | فراتاب
آخرین اخبار

حقوق اتباع بیگانه در ایران

RSS
اسفندیار آبنوس
برخی از مهاجران افغانی در صورت رخداد هرگونه حادثه و یا حدوث هر مشکل حقوقی بعلت ترس از عودت به افغانستان از پیگیری حقوق خود و رجوع به دادگاههای ایران خودداری میکنند.
ویدیو
کیوسک
کتاب