مصوبه پارلمان آلمان | فراتاب
آخرین اخبار

مصوبه پارلمان آلمان

RSS
اسفندیار آبنوس
کشور آلمان در سابقه تاریخی خود در جنگ جهانی تجربه نسل کشی علیه یهودیان را توسط دولت رسمی آلمان دارد و اکنون خود در مبارزه با نسل کشی پرچمدار و تبدیل به قدرتی بازدارنده علیه اقدامات نژادپرستانه سیستماتیک شده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب