اورلاندو | فراتاب
آخرین اخبار

اورلاندو

RSS
هوشنگ شیخی
این کشتار کم سابقه بر فرآیند و نتیجه پیش روی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مؤثر خواهد بود. از آنجا که تا بحال دونالد ترامپ به مواضع ضد مهاجرت مشهور شده است. از این حربه برای برای به کرسی نشاندن ادعاهای خود و خطرناک جلوه دادن مسلمانان بهره خواهد برد.
ویدیو
کیوسک
کتاب