تد کروز | فراتاب
آخرین اخبار

تد کروز

RSS
محمد محبی
تد کروز بعد از شکست در ایالت ایندیانا، با انصراف خود از ادامه رقابتها، پیروزی ترامپ را قطعی کرد.
تنها امید جمهوری خواهان برای کنار زدن ترامپ
شانس تد کروز با پیروزی در دو ایالت کانزاس و مین در شنبه بزرگ برای متوقف کردن ترامپ بیش از پیش شده است.
مذهب در متن رقابت های جمهوری خواهان
تد کروز،سخنگوی خود را به خاطر به اشتراک گذاشتن یک یادداشت و ویدئو به روی صفحۀ فیسبوک خود که در آن اعتقاد مارکو روبیو به کاتولیسم را زیر سوال برده بود، از کار برکنار کرد
ویدیو
کیوسک
کتاب