انتخابات ریاست جمهوری آلمان | فراتاب
آخرین اخبار

انتخابات ریاست جمهوری آلمان

RSS
سه حزب سبز، چپ و سوسیال دموکرات آلمان در حال نزدیک کردن آرا:
سه حزب سبز، چپ و سوسیال دموکرات آلمان احتمالا یک کاندیدای مشترک و بی طرف برای انتخابات ریاست جمهوری آلمان خواهند داشت و آن هم نوید کرمانی است.
یک ایرانی در لیست کاندیداهای پیشنهادی ریاست جمهوری آلمان:
ویدیو
کیوسک
کتاب