فرهنگ آلمان | فراتاب
آخرین اخبار

فرهنگ آلمان

RSS
در سرزمین ژرمن ها (4)
آرامشی که دارند، درکنار موفقیت هایشان در سخت ترین عرصه های زندگی، برایم یادآور قطره های آبی ست که با سرسختی و شکیب، قلب سخت ترین سنگها را هم می شکافند.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب