ادبیات روسی | فراتاب
آخرین اخبار

ادبیات روسی

RSS
جُستاری به مناسبت 217مین زادروز پوشکین‌ بنیانگذار ادبیات نوین روسی:
پوشکین‌ پدیده‌ خارق‌ العاده‌ای ‌است‌، شاید بی‌ نظیر ترین‌ پدیده‌ روح‌ روسی‌...و یک‌ پدیده‌ پیشگوی. برای‌ روسها در جلوه‌‌ی او بی‌ گفتگو، قدرتی‌ پیشگوی‌ نهفته‌است. پوشکین‌ درست‌ در آغاز خود آگاهی‌ واقعی‌ روسها ظهور می‌ کند...
ویدیو
کیوسک
کتاب