رئیس جمهور ترکمنستان | فراتاب
آخرین اخبار

رئیس جمهور ترکمنستان

RSS
قربانقلی بردی‌محمداف رییس جمهوری ۵۸ ساله ترکمنستان با اراائه پیش نویس جدید قانون اساسی بدنبال آن است که محدودیت دو دوره ریاست جمهوری در این کشور را لغو کند