سفرنامه کردستان عراق | فراتاب
آخرین اخبار

سفرنامه کردستان عراق

RSS
از دیار رقص و گلوله (2):
شهر سلیمانیه بخاطر شاعران و روشنفکران و البته سطح فکری بالاتر مردمش، بطور رسمی از جانب حکومت منطقه ای کردستان به پایتخت روشنفکری کردستان عراق شناخته شده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب