تاریخ نگاری | فراتاب
آخرین اخبار

تاریخ نگاری

RSS
بحران تاريخ‌نگاری معاصر در گفت‌وگو با دکتر قباد منصوربخت (۱)؛
همان‌طوری که کل سیستم رضاشاهی به جای تأسیس نوسازی در نهایت شبه‌نوسازی را محقق کرد، تاریخ‌نگاری ما هم شبه‌تاریخ‌نگاری شد و نتوانست یک افق جدیدی در تحقیق تاریخی و اندیشه‌ی تاریخی در این مملکت به وجود بیاورد، طفلی بود که ناقص‌الخلقه متولد شد.
سخنرانی افسانه نجم‌آبادی درباره روش‌های نوین تاریخنگاری:
تاریخ‌ نگاری غالب عموماً نوشته‌ مدار بوده و همواره در استفاده از اسناد غیرمکتوب به دیده تردید نگریسته است، اولین حیطه‌ای که نوشته‌مدار بودن تاریخ نقد شد، تاریخ شفاهی بود. این بازبینی انتقادی نسبت به تاریخ‌ نگاری غالب، توجه مورخین را نسبت به استفاده از منا
ویدیو
کیوسک
کتاب