ژاپن،ین ،وام | فراتاب
آخرین اخبار

ژاپن،ین ،وام

RSS
پس از گذشت 15 سال و با نزدیک شدن به اعلام مراحل اجرایی
ژاپن اعلام کرد که پرداخت وام به ایران با «ین» پول ملی این کشور را که مراحل اجرایی آن به زودی اعلام می شود، در دستور کار دارد.
ویدیو
کیوسک
کتاب