نشر نیلوفر | فراتاب
آخرین اخبار

نشر نیلوفر

RSS
معرفي و بررسي كتاب;
به‌تازگی کتابی با عنوان ˝در جستجوی بشریتی بی‌نقاب˝ با عنوان فرعی نوشته‌هایی از سارتر و در باب سارتر، که شامل مجموعه‌ای از نوشته‌ها و ترجمه‌های مصطفی رحیمی است در نشر نیلوفر به چاپ رسیده است.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب