سیاست امنیتی اتحادیه اروپا | فراتاب
آخرین اخبار

سیاست امنیتی اتحادیه اروپا

RSS
مواجهه اروپا با تحولات مختلفی چون رویدادهای اوکراین و مواجهه با روسیه‌ای از نظر نظامی جسورتر، بحران پناه جویان و بحران امنیتی و تروریستی، بر گفتمان امنیتی اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است.
ویدیو
کیوسک
کتاب