دانشگاه یو.سی.دِیویس | فراتاب
آخرین اخبار

دانشگاه یو.سی.دِیویس

RSS
اثرات شکاف جنسیتی دستمزد بر ازدواج:
در طی چند دهۀ اخیر برخی تغییرات امکاناتی را در اختیار زنان گذاشته‌اند که نسل‌های گذشتۀ آنان هرگز از آن بهره‌مند نبوده‌اند؛ از جمله تغییر دیدگاهشان در تصمیم‌گیری برای ازدواج‌کردن یا نکردن. نائاما شنهاو، دانشجوی دکتری در دانشگاه یو.سی.دِیویس، در پژوهشی این
ویدیو
کیوسک
کتاب