نقشه درگیریهای سوریه | فراتاب
آخرین اخبار

نقشه درگیریهای سوریه

RSS
گروه تحریریه فراتاب دهمین نشست تلگرامی خود را برگزار می کند:
فراتاب دهمین نشست تلگرامی خود را به بررسی آخرین وضعیت جبهه های نبرد در سوریه از روی نقشه های جغرافیایی و شهری اختصاص داده است
ویدیو
کیوسک
کتاب