الکساندر پین | فراتاب
آخرین اخبار

الکساندر پین

RSS
با شکل گیری طرح ها و ایده های فیلم جدید الکساندر پین
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب