نفت و گاز | فراتاب
آخرین اخبار

نفت و گاز

RSS
وجود ذخایر نفت و گاز در 25 درصد قلمرو تاجیکستان
کمیته مدیریت اموال دولتی و سرمایه گذاری تاجیکستان اعلام کرده است که در25 درصد از قلمرو این کشور ذخایر نفت و گاز وجود دارد .
ویدیو
کیوسک
کتاب