شیروانه کلار | فراتاب
آخرین اخبار

شیروانه کلار

RSS
از دیار رقص و گلوله (1)
وقتی که وارد کلار در جنوب اقلیم کردستان (شرق عراق) می شوید پیش از هرجایی و هرچیزی، اولین مکانی که توجه شما را به خود جلب می کند، گورستان انفال است که بخشی از 182هزار کرد کشته شده بدست صدام در آن آرمیده اند
یادداشت
ویدیو
کیوسک
کتاب