“زیبایی رؤیت‌ناپذیر“ | فراتاب
آخرین اخبار

“زیبایی رؤیت‌ناپذیر“

RSS
به هنر معاصر عراق می‌پردازیم. کشوری که در واقع سرآغاز تمدن‌های میان رودان و سرچشمه‌های هنرهای کهنِ این جغرافیای خاص است. سعی بر این بوده که با معرفی چند هنرمند معاصرِ عراقی و با مرور تجریبیاتِ هنر عراق به یک صورت‌بندی از نقش و موقعیت هنر عراق در خاورمیانه
ویدیو
کیوسک
کتاب