کارل پوپر | فراتاب
آخرین اخبار

کارل پوپر

RSS
سخنرانی کارل ریموند پوپر درباره:
ما روشن‌فکران صدها سال است که مخوف‌ترین آسیب‌ها و لطمات را زده‌ایم؛ کشتار جمعی به نام یک ایده، یک نظریه، یک تئوری، یک دین یعنی به نام آنچه خود ساخته‌ایم و ابداع خودمان است. اگر فقط ما آدم‌ها را روبه‌روی هم قرار ندهیم نتیجه‌ی بهتری بدست می آید. کسی نمی‌توا
ویدیو
کیوسک
کتاب