فدراسیون روسیه | فراتاب
آخرین اخبار

فدراسیون روسیه

RSS
روسیه نسبت به تشکیل ناوگان دریایی ناتو در دریای سیاه هشدار داد
سخنگوی وزارت خارجه ضمن اعلان هشدار نسبت به استقرار ادوات نظامی آمریکا و ناتو در دریای سیاه و رومانی، این اقدام ناتو را میل به انجام عمل نظامی و تهدید امنیت روسیه قلمداد کرد.