كتاب «سينمای عباس كيارستمی» | فراتاب
آخرین اخبار

كتاب «سينمای عباس كيارستمی»

RSS
توسط انتشارات روزنه منتش و در نمایشگاه کتاب تهران عرضه می‌شود;
كتاب «سينمای عباس كيارستمی» نوشته روبرت صافاريان توسط انتشارات روزنه منتشر شده و در نمایشگاه کتاب تهران عرضه می‌شود.
ویدیو
کیوسک
کتاب