سیدعلی صالحی | فراتاب
آخرین اخبار

سیدعلی صالحی

RSS
گفتگو با سیدعلی صالحی درباره امپراتور شعر جهان
شعر شیرکو درایران پذیرفته می شود چون به شدت «صادق» است، و حساس نسبت به روح شعر، جان شعر، جهان شعر، باختین ها...تئوری های خود را از دل شعر شاعرانی مثل بی کس کشف می کنند، ونه عکس آن!
سید‌علی صالحی و دکتر هلن اولیایی‌نیا در پیام‌هایی جداگانه‌ای که در اختیار ایبنا قرار داده‌اند به بیان مطالبی درباره چاپ مجموعه آثار منوچهر شفیانی پرداختند.
ویدیو
کیوسک
کتاب