مجموعه شعر «بیمارستان کافکا و اشعار دیگر» | فراتاب
آخرین اخبار

مجموعه شعر «بیمارستان کافکا و اشعار دیگر»

RSS
در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی می‌شود;
مجموعه شعر «بیمارستان کافکا و اشعار دیگر» شامل آخرین شعرهای محمدعلی سپانلو در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی می‌شود.
ویدیو
کیوسک
کتاب