«ویت تان نگوین» | فراتاب
آخرین اخبار

«ویت تان نگوین»

RSS
برندگان جایزه «ادگار آلن پو» مشخص شدند;
«ویت تان نگوین» که اخیراً برای اولین داستان خود تحت عنوان «همدرد» برنده جایزه «پولیتزر» شده است این بار در «ایالات متحده» عنوان بهترین رمان اول جایزه «ادگار آلن پو» را به دست آورد.