جنی دیسکی | فراتاب
آخرین اخبار

جنی دیسکی

RSS
جنی دیکسی داستان‌نویس و روزنامه‌نگاری که پس از تشخیص بیماری سرطان خود هر روز در مجله «نقد کتاب لندن» مطلبی درباره آن می‌نوشت از دنیا رفت.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب