احمد سمیعی گیلانی | فراتاب
آخرین اخبار

احمد سمیعی گیلانی

RSS
به مناسبت انتصاب احمد سمیعی به سرپرستی گروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی:
وسیله اصلی در ترجمه، "شم زبان" است، یعنی اینکه "ساختار زبان در ذهن مترجم باشد." به بیان دیگر مترجم بتواند به زبان خارجی ای که با آن کار می کند، فکر کند. امری که زمینه اصلیش، قریحه است و قسمت اعظم آن، با خواندن و نوشتن زیاد و بخش کمتر آن با کمک گرفتن از ر
حداد عادل، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، احمد سمیعی گیلانی را به سمت سرپرستی گروه ادبیات تطبیقی منصوب کرد.
گفتگو
سیروس میمنت‌رنجبر بازیگر نون‌خ در گفت‌وگو با ماهنامه فراتاب کُردی:
ندا قاسمی بازیگر سریال نون خ در گفت و گو با فراتاب:
ویدیو
کیوسک
کتاب