فرهنگستان زبان و ادب فارسی | فراتاب
آخرین اخبار

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

RSS
ماجرای یک درد مضاعف:
غلط‌های املایی و انتسابی موجود در ماکت کتاب‌های طرح ورودی به کتابخانه ملی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی، این روزها دیده فرهنگ‌دوستان را آزار می‌دهد.
به مناسبت انتصاب احمد سمیعی به سرپرستی گروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی:
وسیله اصلی در ترجمه، "شم زبان" است، یعنی اینکه "ساختار زبان در ذهن مترجم باشد." به بیان دیگر مترجم بتواند به زبان خارجی ای که با آن کار می کند، فکر کند. امری که زمینه اصلیش، قریحه است و قسمت اعظم آن، با خواندن و نوشتن زیاد و بخش کمتر آن با کمک گرفتن از ر
حداد عادل، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، احمد سمیعی گیلانی را به سمت سرپرستی گروه ادبیات تطبیقی منصوب کرد.
ویدیو
کیوسک
کتاب