نیوزیلند | فراتاب
آخرین اخبار

نیوزیلند

RSS
از سرزمین کیوی ها (1)
نماد گرامیداشت روز آنزاک، گل شقایق قرمز است که همه جا دیده می شود. علت انتخاب این گل به شعر یکی از سربازان جنگ جهانی اول که در رثای دوست کشته شده اش سروده بود برمی گردد. مردم نیوزیلند هر ساله در 25 آوریل این روز را بطور خاصی پاس می دارند
ویدیو
کیوسک
کتاب